.

Điện Biên: Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI)

Thứ Hai, 13/01/2014, [GMT+7]

Điện Biên TV - Ngày 13/1/2014, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Điện Biên tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tại hội nghị các báo cáo viên giới thiệu, quán triệt và triển khai các chuyên đề: Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014”; “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.

ddd
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ: Những nội dung quan trọng tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 là cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Các Nghị quyết, Kết luận tại hội nghị Trung ương 8 không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn có ý nghĩa lâu dài và có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ yêu cầu: Sau khi Hội nghị cán bộ toàn tỉnh các Huyện ủy, Thị uỷ, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, các tổ chức cơ sở Đảng căn cứ vào nội dung nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh uỷ để tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) chu đáo, nghiêm túc tới cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Theo đó, các huyện, thị, thành phố, các ban, ngành đoàn thể thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và trong nhiệm kỳ 2010 - 2015. Từng cán bộ, đảng viên phấn đấu tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục những hạn chế yếu kém, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Thiết thực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc. Tăng cường đoàn kết các dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014).

Hội nghị tiếp tục làm việc đến hết ngày 14/1/2014./.

 

Đỗ Quang Khải

.
.
.
.
.