Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

Điện Biên TV - Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển ngành du lịch có tính chuyên nghiệp, có thế mạnh như du lịch văn hóa, du lịch lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch lễ hội và du lịch cộng đồng, phấn đấu đưa sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đặc sắc, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
.
.
Xem lịch phát sóng
.