Điện Biên: UBKT các cấp đã tiếp nhận, xem xét, xử lý 34 đơn tố cáo, kiến nghị đối với 7 tổ chức và 14 cán bộ, đảng viên

Thứ Ba, 23/07/2019, 07:38 [GMT+7]
Điện Biên TV  - 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã tiếp nhận, xem xét, xử lý 34 đơn tố cáo, kiến nghị đối với 7 tổ chức và 14 cán bộ, đảng viên theo quy trình, quy định.
D
 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã kiểm tra 40 tổ chức đảng và 86 đảng viên, Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương đã tiến hành kiểm tra 24 tổ chức đảng và 22 đảng viên

UBKT các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện tương đối toàn diện, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra. Qua đó kịp thời phát huy, uốn nắn, chấn chỉnh khuyết điểm, tồn tại của tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã kiểm tra 40 tổ chức đảng và 86 đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương đã tiến hành kiểm tra 24 tổ chức đảng và 22 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 16 tổ chức đảng và 18 đảng viên; chi bộ kiểm tra 47 đảng viên.

Qua kiểm tra đã kết luận 32 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra; có 8 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra; kết luận kiểm tra đối với 86 đảng viên, trong đó có 81 đảng viên thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, 5 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung kiểm tra.
 
Cấp ủy và cơ quan tham mưu cấp huyện và cơ sở tiến hành giám sát chuyên đề đối với 13 tổ chức đảng và 16 đảng viên. Nội dung giám sát về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách pháp luật Nhà nước; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao…
 
Qua giám sát các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện tốt nội dung được giám sát. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay UBKT các cấp đã tiếp nhận, xem xét, xử lý 34 đơn tố cáo, kiến nghị đối với 7 tổ chức và 14 cán bộ, đảng viên theo quy trình, quy định./.
 
 
 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.