Đại biểu QH tỉnh Điện Biên tham gia ý kiến vào Dự thảo "Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án"

Thứ Hai, 25/05/2020, 16:50 [GMT+7]

Điện Biên TV - Tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo “Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án” trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14, ngày 25/5, tại điểm cầu tỉnh Điện Biên, đại biểu Lò Thị Luyến - Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đã tham gia ý kiến vào một số nội dung cụ thể của Dự thảo “Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án”

1
Đại biểu Lò Thị Luyến - Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đã tham gia ý kiến vào một số nội dung cụ thể của Dự thảo "Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án"

Nội dung phát biểu tập trung vào những nội dung cụ thể như: Cần quy định cụ thể đơn vị nào sẽ quyết định kinh phí cho công tác hòa giải, đối thoại tại tòa án, cũng như đơn vị nào có thẩm quyền và trách nhiệm trong việc “Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải, đối thoại tại Tòa án”.

Sau đây chúng tôi xin trích dẫn một số ý kiến mà đại biểu Lò Thị Luyến tham gia tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14.

 

BT/DIENBIENTV.VN

.