Điện Biên xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố về chỉ số cải cách hành chính năm 2019

Thứ Ba, 19/05/2020, 10:40 [GMT+7]
Điện Biên TV - Theo công bố của Bộ Nội vụ, năm 2019, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Điện Biên xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố với 81,42 điểm tăng 1 bậc so với năm 2018.
 
Theo công bố của Bộ Nội vụ, năm 2019, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính - Par Index là tỉnh Quảng Ninh đạt 90,09 điểm; Hà Nội đứng thứ 2 với 84,64 điểm, xếp thứ 3 là tỉnh Đồng Tháp với 84,43 điểm...
 
Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Điện Biên xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố với 81,42 điểm tăng 1 bậc so với năm 2018. Để có được kết quả trên trong năm 2019, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện theo Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh.
 
Chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, chủ động thực hiện: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao.
N
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Điện Biên.

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công; công tác tuyên truyền CCHC được thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú đến CBCCVC và các tầng lớp nhân dân. Việc đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan hành chính nhà nước được chú trọng và từng bước nâng cao về số lượng, chất lượng.

Việc duy trì áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính các cấp được thực hiện có hiệu quả; trụ sở cơ quan hành chính được đầu tư sửa chữa, xây dựng dần đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và tạo môi trường các cơ quan nhà nước khang trang, sạch đẹp.../.

 

Tử Long/DIENBIENTV.VN
.