Sớm hoàn thành Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ

Thứ Hai, 25/05/2020, 14:52 [GMT+7]
Điện Biên TV – Hiện tại, Công trình Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ đã hoàn thành trên 50 % dự kiến đưa vào sử dụng tháng 6/2020.
N
Công trình Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ.

Công trình Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ được khởi công xây dựng từ tháng 12/2019 với tổng mức đầu tư trên 34 tỷ đồng, từ nguồn vốn ADB và vốn đối ứng ngân sách địa phương. Công trình bao gồm các hạng mục: Nhà thông tin giao lưu Văn hóa và Thể thao du lịch; nhà trưng bày; khu vực hội trường; khu hành chính…

Hiện tại đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ sớm đưa vào sử dụng cuối tháng 6/2020, sau khi hoàn thành Trung tâm giao lưu Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ sẽ là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch, các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Điện Biên; lưu trữ tài liệu văn hóa, khoa học kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, tìm hiểu của du khách khi đến Điện Biên; tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao du lịch, sự kiện chính trị của tỉnh.  

Công trình Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ được xây dựng sẽ từng bước góp phần phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, hỗ trợ phát triển ngành du lịch, khai thác thế mạnh với các sản phẩm du lịch đặc thù qua đó quảng bá, thu hút khách thúc đẩy du lịch phát triển tại tỉnh Điện Biên./.

 
 
Tử Long/DIENBIENTV.VN
.